Artvin’in en meşhur kamping noktası ...
Aslında Balık Gölü, Karagöller gibi ...
Fethiye’ye bağlı Kabak Koyu’nda kamping
Tazı Kanyonu Ulaşım Tazı Kanyonu
  Hızır Kamp, kitlesi, tesisi, ...
    Sultaniye Köyü’nde, Köyceğiz
Ankara’da kamp yapılacak yerler ...
Şeker Kanyonu Kamp Alanı - Yenice ...
Türkiye kamp alanları tarihine çok ...
Gökova ve Akyaka son bir kaç yılda o ...
Asos zaten başlı başına güzellik ...
Tahmin ediyorum, Bozcaada deyince ...
Cunda Adası kamp yapmak için diğer bir
Aynı zamanda sadece bu vadide bulunan
Cuma, 14 Ocak 2022 10:48

Kış Yürüyüş Liderliği Eğitimi – İzmir Başvuruları

Yazan
Ögeyi değerlendirin
(0 oy)

Federasyonumuz 2022 yıllık faaliyet planında yer alan Kış Yürüyüş Liderliği Kursu İzmir’de aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.

  • İzmir Kış Yürüyüş Liderliği  Kursu – 29 Ocak-04 Şubat  2021
  • Son Başvuru Tarihi: 21 Ocak 2021 17:00

Kursa başvurmak isteyen adaylar aşağıda belirtilen tüm belgeleri eksiksiz olarak  için 21 Ocak 2021 tarihi mesai bitimine kadar Federasyonumuz Ankara Merkez Ofisi’ne göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Postada olan gecikmeler kabul edilmeyecektir.

Gelen başvurular TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI YÜRÜYÜŞ LİDERLİĞİ TALİMATI ilgili maddeleri gereğince aşağıda belirtilen şartları sağlayan ve gerekli evrakları eksiksiz gönderenlerin belirlenerek ilan edilecektir. Eksik evrakı olanlar için başvuru tarihinden sonra evrak alınmayacaktır.

Başvurular sporcunun bağlı bulunduğu kulüp üst yazısı ile yapılacaktır. Eğitim kursu için 35 kişilik kontenjan bulunmaktadır.

Yürüyüş Liderliği Talimatı 13. Maddesi 3. Fıkrası gereği “yaz eğitimi alınmadan kış eğitimi alınamaz” hükmü gereği yaz yürüyüş liderliği belgesi olmayanlar bu eğitime katılamazlar.

Yürüyüş Liderliği Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar:

Madde 9 – (1) Yürüyüş Liderliği kursuna katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak

b) En az 21 yaşını bitirmiş olmak

c) En az lise ve dengi okul mezunu olmak

d) Federasyon sporcu lisansına sahip olmak, liderlik kurs müracaatı mensubu bulunduğu kulübü tarafından yapılmış olmak

e) Son üç yıl içinde açılan bir ilk yardım kursunu veya Federasyonun eğitim kurslarında verdiği ilk yardım kurslarından birini başarıyla bitirmiş olmak

f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

g) 07/01/ 1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Bağımsız Spor Federasyonlarının Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu sure içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak

h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı engeli olmamak

Kursa Katılacaklardan İstenecek Belgeler:

(2) Kursa katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b) Diplomanın Noter Tasdikli Fotokopisi

c) İkametgah Belgesi

d) Sabıka Kaydı

e) Sağlık Raporu

f) 4 adet Vesikalık Fotoğraf

g) Başvuru Dilekçesi

ğ ) Kurs Başvuru Harcının Banka Dekontu

h ) Disiplin ve ceza talimatı gereğince ceza alıp almadığına dair yazı

ı ) İlk Yardım Belgesi

i) Dağcılık Lisansı (2021 vizeli)

j) Türkiye Dağcılık Federasyonu eğitim talimatına göre eğitim almış olanlar aldıkları dağcılık eğitim tamamlama belgesi(Kursa katılacaklardan istenmemektedir. Bu belgeye haiz olanlar kurs almadan başvuruları halinde Yürüyüş Liderliği Belgesini direkt alırlar)

k) Yaz Yürüyüş Liderliği belgesinin fotokopisi

(3) Kursa katılmada üst yaş sınırı yoktur

(4) 10 . maddenin (2), (3) ve(4) bentlerinde belirtilen  yürüyüş parkurlarını istenilen zamanda bitiremeyenler ve yürüyüş düzenine uymayanlar kursa kabul edilmez ve ödedikleri ücret geri ödenmez.

Kurs harcı 600₺ olup Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ulus Ankara Şubesi

IBAN No: TR32 0003 2000 0000 0060 7704 27 hesabına “Kış Yürüyüş Liderliği Kursu 2022-İzmir” açıklaması ile birlikte yatırmaları gerekmektedir.


Kursa katılacak olan Teknik Heyet ve kursiyerlerin tümümün en az 2 adet COVİD-19 veya COVİD-19 geçirmiş olanlarında 1 adet aşısı olması gerekmektedir. Aşı kartı olmayan kişiler kurs kayıt saatinden 48 saat önce yapılmış PCR testi ibraz etmeleri gerekmektedir.

Faaliyete katılacak olan tüm sporcuların HES Kodu alması gerekmektedir. Eğitimin ilk günü kayıt esnasında HES Kodu kontrolü yapılacaktır. HES Kodu olmayan kişiler eğitime kabul edilmez.

Covid-19 salgını nedeni ile yeni normalleşmeler kapsamında yapılacak olan eğitim kampımızda tüm sporcularımızın gerekli kişisel önlemleri almaları gerekmektedir.

Okunma 145 kez

KAHRAMANMARAŞ

Kadosak

  • Mail         : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • Tel          : 0 546 887 46 34
  • Web        : www.kadosak.org
  • Tasarım   : KADOSAK
  • Yönetici   : Ömer seyfettin  Çalık

Önemli Bilgilendirme

  • Dağcılık sporu risk içeren bir spordur. Web sitemizdeki bilgiler ile yapılacak tırmanışlarda, oluşabilecek kazalardan, grubumuz sorumlu tutulamaz.Teorik bilgiler, pratik eğitimler ile takviye edilmediği sürece yetersizdir. Lütfen dağcılık kulüplerinden, kurumlardan yada bilgili dağcılardan eğitim almadan dağa çıkmayınız.

BÜLTEN

Gelişmelerden Haberdar olmak İçin.. Mail'i Kayıt Ettirin Lütfen...
Top
free hits

Online Ziyaretci Sayaci

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…